עדכוני מאבק – 23.7.2016

לכל חברינו הרבים שלום,

במכתב עדכון זה נדווח על הנושאים הבאים:

 1. החלטת בג"ץ בעניין שדה התעופה הרצליה מתאריך 21.7.2016.
 2. פגישת נציגי עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מתאריך 7.6.2016.
 3. פנייתו של עו"ד, הטייס וראש מנהל התעופה האזרחית לשעבר, נרי ירקוני בעניין היקף הפעילות בשדה התעופה הרצליה.
 4. האסיפה השנתית של עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה 23.5.2016
 5. היסטוריה.

1. פורסמה החלטת בג"ץ חדשה מתאריך 21.7.2016

כזכור החלטתו הקודמת של בג"ץ בעניין שדה התעופה הרצליה ניתנה לפני כשנה (בתאריך 6.9.2015) ובה נקבעו הגבלות חדשות בעניין הפעילות המותרת בשדה התעופה. ההגבלות שאיתן אנו חיים כבר זמן ארוך, אוסרות על קיום טיסות מסחריות וכן מגבילות בצורה אנושה את פעילות ההדרכה והטיסות הפרטיות. בהחלטתו הקודמת, הנחה בג"ץ את רשויות התכנון ואת רשות שדות התעופה לדון בעתיד השדה ולעדכן את בית המשפט בהחלטות שיתקבלו בעקבות הדיונים. כבר באוקטובר 2015, החליטה המועצה הארצית לתכנון ובניה להאריך את השימוש בשדה התעופה לתקופה של 3 שנים לפחות, עם אפשרות הארכה נוספת. המועצה הארצית לתו"ב הטילה על רש"ת להכין תכנית מתאר ארצית זמנית (תמ"א 15/ב) ולהפקיד את כתבי השיפוי הנדרשים בחוק לשם קידום התכנית.
רש"ת נקטה סחבת מרגיזה שגרמה ועדיין גורמת, לנזק רב למשתמשים בשדה התעופה, תוך שהיא מציעה "הצעות נגדיות" להנחיות המוסד התכנוני העליון של מדינת ישראל, הצעות שנדחו על הסף בדיונים שהתקיימו במועצה הארצית ברבעון הראשון של 2016.
במכתב העדכון הקודם שהפצנו, דווחנו לכם על ההנחיה שהעביר בתחילת מרץ שר התחבורה לרש"ת, המורה לה לתכנן את השדה למלוא הפעילות כפי שהייתה לפני אפריל 2015 (פעילות מלאה כפי שהתקיימה מאז 2003).
למרות הנחיית השר, מודיעה רש"ת לבית המשפט שהיא מתכוונת להכין "תכנית מצומצמת ומוגבלת לתקופה של 3 שנים" אך נאותה לפחות להפקיד את מלוא כתבי השיפוי הנדרשים.
התנהלות רש"ת כנראה אינה מובנת גם לבית המשפט, כפי שניתן ללמוד מההחלטה החדשה שבג"ץ כותב ב-21.7.16. בהחלטתו מורה בג"ץ לרש"ת להודיע לו עד לסיום פגרת בית המשפט בסוף אוגוסט, האם הוסדר עניין כתבי השיפוי וכיצד מתקדם התכנון ונושאים אחרים במכלול הדיון (הכוונה כנראה לחלופות השונות שהועלו).
למעשה, זיהו השופטים מי הוא הגורם היחידי המונע את החזרה לפעילות מלאה בשדה התעופה הרצליה ומציין זאת במפורש.
נראה נכון לשאול מדוע רש"ת פועלת בשנים האחרונות באופן ברוטלי לצמצום מקסימלי של הפעילות בשדה התעופה (שהיא מחוייבת על פי החוק לנהל ולפתח)? האם יתכן שרש"ת חוששת מתביעות פיצויים בגין אוזלת ידה בתכנון השדה עקב החלטה חד צדדית ולא חוקית שלא למסור את כתבי השיפוי בגין תכנית הר 4000 שאותה הפקידה כבר בשנת 2011? לצערנו, עולה הרושם שרשות שדות התעופה איננה ממלאת במקרה זה את מטרת חוק רש"ת משנת 1977 והארגון עסוק בעיקר בצבירת מזומנים, גם אם התנהלות זו מסכנת את עתידו של שדה תעופה חיוני ויחיד במינו ואת ענף התעופה הכללית כולו.
החלטת בג"ץ מתאריך 21.7.16 מצורפת.

2. פגישה של נציגי העמותה עם עו"ד ארז קמיניץ המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 7.6.2016

בתחילת יוני, נאות עו"ד ארז קמיניץ להפגש עם עורכי הדין של העמותה. לצערינו לא הצלחנו לקבל תשובה בעניין בקשתנו לחדש את מדיניות אי האכיפה בשדה התעופה הרצליה ובכך לסלול את הדרך לביטול צו הביניים של בג"ץ ולחידוש הפעילות התעופתית המלאה בשדה התעופה הרצליה. לצערינו, עו"ד קמיניץ מתעלם מהעובדה שעסקים אינם יכולים להתקיים כאשר נגזר עליהם להשלים עם קיצוץ חד בהיקף הפעילות שלהם . לעו"ד קמיניץ לא אצה הדרך לטפל בבקשה שהפנינו אליו כבר באפריל, זמן קצר לאחר שרש"ת הודיעה על נכונות לממן את מלוא כתבי השיפוי. בנוסף אנו מצרים על כך שהפרקליטות גם מסרבת לבחון את הטענה המשפטית שהעלינו בעבר בעניין חוקיות הפעלת השדה, שלשיטתנו פועל כחוק במסגרת ההיתרים הקיימים בתב"ע 253א של העיר הרצליה משנת 1961 בעניין תשתיות שהיו קיימות בשטח העיר לפני אישור התכנית.
החלטת בג"ץ האחרונה כנראה משחררת את הפרקליט הבכיר מהצורך לקבל החלטה בעניינו והוא בוודאי ימשיך את הסחבת עד לקבלת התשובות שביקש בג"ץ מרש"ת בהחלטה האחרונה.

3. פניית עו"ד נרי ירקוני לקבלת נתונים על היקף הפעילות בשדה התעופה בהרצליה

בתאריך 1.7.2016 מפנה עו"ד נרי ירקוני, (המייצג תושב רשפון שצורף על ידינו כמשיב בעתירה שהגשנו למתן צו ביניים בפברואר 2015) דרישה לעורכי הדין של עמותת המשתמשים, לדווח לו על היקף הפעילות בתחום הדרכת הטיסה והכשרת הטייסים בשדה התעופה בהרצליה.
כידוע התיר בג"ץ בהחלטתו מספטמבר 2015 טיסות לשמירת כשירות טייסים בהיקף של שעתיים בחודש, וכן כ-50% מפעילות ההדרכה. למרות שבג"ץ בחר שלא לקבוע מי אחראי על קיום ההנחיה ואכיפתה, בחר עו"ד ירקוני להציב עצמו בתפקיד האזרח המודאג, ומבקש נתונים, למרות שככל הנראה ידוע לו, שאינם מצויים ברשות עורכי דיננו, בעניין "היקף הפעילות בשדה התעופה הרצליה".
קשה לנו שלא להזכר בעובדה שעו"ד ירקוני היה ראש מנהל התעופה האזרחית ואף טייס קרב מוכשר בחיל האויר ואנו תמהים על התערבותו בנושא זה. מוטב היה, לו עו"ד ירקוני היה פונה במקום זה לרש"ת ומזרז אותם לתכנן את השדה כפי שמטילים עליהם החוק, החלטות בג"ץ והחלטות רשויות התכנון, וזאת במקום לדרוש מאיתנו לספק לו נתונים שאינם בידנו.
פנייתו השניה של עו"ד ירקוני מתאריך 1.7.2016 מצורפת.
אנחנו מנצלים הזדמנות זו וקוראים שוב למשתמשי שדה התעופה הרצליה להמשיך ולהקפיד על קיום החלטות בג"ץ שניתנו בהחלטה מספטמבר 2015.

4. האסיפה הכללית של עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה 23.5.2016

האסיפה התקיימה באודיטוריום בכפר הירוק לאחר אסיפת אגודת התעופה הכללית והרצאה מרתקת של בעל עיטור המופת, אל"מ ארנון לפידות (לבושין) שהיה סגן מפקד טייסת 119 במלחמת יום הכיפורים.
באסיפה נמסרו דווחים על פעילות העמותה והוצגו הדוחות הכספיים ודווח ועדת הביקורת. הדוחות אושרו פה אחד ודווח על כך הועבר כנדרש לרשם העמותות.
לאור שיתוף הפעולה ההדוק של הפעילים בועד עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה ושל חברי ועד אגודת התעופה הכללית, נראה שנכון יהיה לדון בעתיד על איחוד כוחות פורמלי. לנושא זה יש השלכות משפטיות וארגוניות שונות. אנחנו מעריכים שהדיון על כך יתקיים לאחר שיסתיימו סופית הדיונים בבג"ץ 1235/15.

5. קצת היסטוריה

בעקבות פעילות נמרצת של תושבי הרצליה והסביבה לשימור שדה התעופה הרצליה ומורשתו, נזכרנו ששדה התעופה הוכשר בתקופה שקדמה למלחמת העצמאות והיה במשך כמה חודשים הבית של טייסת הקרב הראשונה (טייסת 101) שהפעילה מטוסי מסרשמידט וספיטפיירים. לפני 68 שנים בתאריך 16.10.1948, נספה באזור שדה התעופה הרצליה סא"ל מודי אלון ז"ל, שחזר יחד עם עייזר ויצמן מתקיפת כוחות מצריים באזור אשדוד. מודי אלון ז"ל היה מפקדה הראשון של הטייסת ונראה שראוי היה ששדה התעופה הרצליה ייקרא "שדה אלון" על שמו. יוזמה יפה זו מקודמת בימים אלו על ידי גורמים שונים.
מצורף לדווח זה תקציר קורות חייו ונסיבות נפילתו של סא"ל מודי אלון ז"ל, כפי שכתב עבורנו הטייס אילן ורשאי, שכמו רבים למד לטוס בשדה התעופה הרצליה ועובד היום כטייס בואינג בחברת אלעל.
מצורף גם צילום מאותה תקופה, של מסרשמידט של טייסת הקרב, על רקע מגדל המים ששימש כמגדל פיקוח, וניצב עד היום מעל ל"רחבת שחף". אנחנו מקווים שאזור מגדל המים יחזור לארח פעילויות מסוג הטסות הילדים החולים של "עמותת חיים", פעילויות שעדיין אסורות עלינו בגלל צו הביניים שאנו פועלים במסגרת הגבלותיו.

קטגוריות: פרסומי ועד העמותה | סגור לתגובות על עדכוני מאבק – 23.7.2016

בג"צ נתן את החלטתו בעתירת עמותת המשתמשים (בג"צ 1235/15)

 קישור להחלטה.

תמצית ההחלטה:

"(1) תותר המשך חניית מטוסים והפעלת מתקני בדק בשדה התעופה הרצליה והמראות ונחיתות לצרכי בדק ולשם העברת המטוסים החונים משדה התעופה הרצליה למקומות אחרים, ככל שימצאו כאלה – וזאת למשך 6 חודשים מתאריך 15.04.2015.

(2) תותרנה טיסות לצרכי בדק, כיבוי אש, הצלה וצילום למשך 6 חודשים מתאריך 15.04.2015.

(3) תותרנה טיסות לצרכי הדרכת לימודי טיסה והכשרת טייסים למשך 3 חודשים מתאריך 15.04.2015.

למען הסר ספק מובהר בזאת:

(א) אין בצווים שהוצאו כדי למנוע מהמועצה הארצית לתכנון ולבניה, או מיתר המשיבים כדי להתכנס ולדון, אם רצונם בכך, ולקדם פתרונות במישורים שונים לשם הסדרת מעמדו החוקי של שדה התעופה הרצליה, או חלופות ראויות לו, או לפונקציות שהוא ממלא.

(ב) פעילויות או טיסות אחרות מאלו שהותרו מכוח צו הביניים אסורות בשדה התעופה הרצליה החל מתאריך 15.04.2015."

העמותה לומדת כעת את ההחלטה ביחד עם עורכי דינה. הודעה מסודרת לחברי העמותה ומשתמשי השדה תצא בהקדם.

קטגוריות: פרסומי ועד העמותה | סגור לתגובות על בג"צ נתן את החלטתו בעתירת עמותת המשתמשים (בג"צ 1235/15)

הודעת רש"ת על סגירת שדה התעופה הרצליה ב-15.4.2015

לכל חברינו הרבים שלום,

שלשום קיבלו בעלי מטוסים ומנהלי חברות בשדה התעופה הרצליה מכתב רשמי מרשות שדות התעופה המודיע על סגירת שדה התעופה בתאריך 15.4.2015. המכותבים הופנו אל מנהל שדה התעופה הרצליה כדי שימצא עבורם חלופה.

מכתב זה בא כהמשך למכתב שנשלח למשתמשים ע"י רשות שדות התעופה ביוני 2013, אשר את נוסח התגובות ששלחו חלק המשתמשים תוכלו למצוא בקישורים הבאים: גרסה 1גרסה 2.

עמותת משתמשי שדה התעופה תגיב למכתב זה בתוך ימים ספורים ובמרוכז בשם כל המשתמשים בשדה התעופה הרצליה. אנחנו מבקשים מכל מי שקיבל מכתב זה להמנע בשלב זה מלפנות באופן פרטני אל מנהל שדה התעופה הרצליה כדי שנוכל להפנות אל רש"ת פניה מרוכזת בשם כולנו. יש חשיבות רבה לכך שכולנו נפעל כגוף אחד ומלוכד.

להלן תאור תמציתי של הארועים שהובילו למצב העגום שבו אנו נמצאים כרגע. בהמשך נפרט את הצעדים שאנחנו נוקטים בהם כדי לנסות ולהעביר את רוע הגזירה ולדחות את סגירת שדה התעופה עד שתוכשר חלופה מתאימה שתוכל לקלוט את כל הפעילות הרבה המתקיימת היום בשדה התעופה בהרצליה.

 • סוף 2009 – המועצה הארצית לתכנון ובניה מאשרת את תכנית המתאר המחוזית של מחוז המרכז שבה מסומן הרצליה כש"ת זמני ל 5 שנים ממועד הפקדת התכנית. התכנית הופקדה ב-15.4.2010 ומכאן נגזר תאריך הסגירה ב-15.4.2015.
 • 2010 – רשות שדות התעופה מגישה בג"ץ כנגד המועצה הארצית ושר התחבורה כנגד ההחלטה הנ"ל. עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה מוקמת כדי להצטרף כגוף מייצג של משתמשי השדה לבג"ץ זה שסומן 839/10.
 • לאחר מספר דחיות של הדיון בבג"ץ זה, רש"ת מושכת את הבג"ץ בספטמבר 2012 ועמותת המשתמשים נותרת לבד במאבק כנגד סגירת השדה.
 • תחילת 2011 – הועדה המחוזית לתכנון ובניה מאשרת להפקדה את תכנית הר-4000 שהיא התב"ע של שדה התעופה הרצליה עליה שקדו ברש"ת משנת 2005. תכנית זו אמורה היתה לשנות את יעוד הקרקע עליו פועל שדה התעופה מיעוד חקלאי ליעוד לבניה. התכנית אושרה להפקדה בכפוף להפקדת כיתבי שיפוי על ידי רש"ת (כתב ערבות המבטיח אפשרות לפצות את הגורמים שיפגעו כתוצאה מאישור התכנית).
 • אמצע 2011 – מועצת רש"ת מחליטה באופן חד צדדי ובניגוד לחוק רשות שדות התעופה על פיו היא מתנהלת, שלא להגיש את כתבי השיפוי. הנימוק לסרוב זה היה מועד סגירת שדה התעופה הצפוי ב 2015. בכך למעשה הופסק התהליך התכנוני של שדה התעופה בהרצליה וכעבור 6 החודשים שקצבה הועדה המחוזית, נותר השדה ללא כל תכנית בשלבי תכנון כלשהם.
 • במהלך 2012 מוגשת עתירה מנהלית על ידי 49 תושבים כנגד היועץ המשפטי לממשלה ובה תביעה להורות ליועץ המשפטי לממשלה להתחיל לאלתר באכיפה פלילית כנגד כל מי שמשתמשים בשטח שדה התעופה. הטיעון הוא שלשדה אין תכנית בינוי וגם אין תכנית בהכנה. עתירה זו נדחית על ידי בית המשפט המחוזי בפברואר 2014 תוך הדגשת תשובת המדינה המצהירה שהשדה יפסיק את פעולתו ב-15.4.2015 ובמנותק ממציאת חלופה.
 • תוך כדי הדיונים בעתירה הנ"ל באוגוסט 2013, פונה מנהל רשות התעופה האזרחית, גיורא רום, אל מנהל התכנון במשרד הפנים ומבקש לדון בהארכת מועד סגירת הרצליה ב-3 שנים לפחות בגלל קשיים בפינוי עין שמר שהוגדר כחלופה המוסכמת לש"ת הרצליה.
 • בתגובה למכתבו של גיורא רום, מכריז משרד התחבורה שהוא מכין חלופה לשדה התעופה בהרצליה, חלופה שתהיה מוכנה עד מועד הפינוי באפריל 2015.
 • משרד התחבורה מסמן את מנחת מגידו כחלופה המועדפת אך ביולי 2014 מודיע המשרד שהחלופה המוסכמת היא לא אחרת ממנחת עין שמר. שר התחבורה מורה לרש"ת להוסיף את עין שמר למצבת שדות התעופה של הרשות ורש"ת מכינה פרוגרמה לתכנון.
 • בקיץ 2014 מתקצבת רשות מקרקעי ישראל 10 מליון שקלים שיועברו למשרד הבטחון לתכנון הוצאת התשתיות הבטחוניות הפועלות בו לאתר אחר.
 • מאחר וברור שמהלכים אלו לא יעמידו חלופה פועלת בעין שמר עד לאפריל 2015, מגישה עמותת משתמשי שדה התעופה בג"ץ בספטמבר 2015 המבקש את התערבות בית המשפט בקבלת תשובות משרד רה"מ ומשרד התחבורה  לגבי הכשרת החלופה לשדה התעופה הרצליה מאחר ומועד הפינוי מתקרב ולא התקבלה כל הודעה על מצב החלופה המתוכננת.
 • במקביל מתקבלת במנהל התכנון המלצת ועדת העורכים של תמ"א 15 לכנס את המועצה הארצית לתכנון ובניה כדי לדון בהערכת המועד לסגירת הרצליה לתקופה שתאפשר לרש"ת להכין את עין שמר. הדיון במועצה הארצית נקבע לתחילת דצמבר 2014 אך נדחה שבוע לפני המועד בגלל החלטת מנכ"ל משרד הפנים המשמש כיו"ר המועצה הארצית לתכנון, לקבל את אישור היועץ המשפטי לממשלה לגבי המצב המשפטי של שדה התעופה בהרצליה.
 • בתאריך 14.1.2015 התקיים דיון בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד ארז קמיניץ ובו התבקש היועץ המשפטי להמשיך במדיניות אי האכיפה בשדה התעופה הרצליה גם אחרי אפריל 2015. מנהל רת"א החדש יואל פלדשו, ראשתמנהל התכנון במשרד הפנים, בינת שוורץ, ונציגי משרד התחבורה לא הצליחו לשכנע את היועץ המשפטי והחלטתו היא להתחיל בפעולות אכיפה (הוצאת כתבי אישום פליליים) כנגד כל מי שממשיך להשתמש בשדה התעופה בהרצליה ובכך מפר את חוקי התכנון האוסרים על שימוש בקרקע ביעוד חקלאי למטרות אחרות.

כל מי שהגיע עד לסוף התאור הנ"ל מתרשם בוודאי שאנחנו נמצאים במדינת חלם. תקופת בחירות, לחצים עלומים של גורמי נדל"ן הלוטשים עיניים לקרקע היקרה של שדה התעופה וחוסר ההבנה וההכרה של הרשויות הממונות על התעופה לגבי הנזק העצום והבלתי הפיך שיגרם לתעופה האזרחית של ישראל כתוצאה מסגירת השדה ללא חלופה – מביאים אותנו למצב העגום שאליו הגענו.

אנחנו ממשיכים במאבק בתקווה שבית המשפט העליון (בג"ץ) יקח את תפקיד המבוגר האחראי ויורה ליועץ המשפטי לממשלה להמשיך את מדיניות אי האכיפה גם מעבר לאפריל 2015 ועד למועד הסגירה החדש שאותו תקבע המועצה הארצית.  המועצה הארצית לתכנון ובניה היא הגוף המוסמך בישראל לשקול את כל השלכות התכנון הארצי ובוודאי תתחשב במשך הזמן הנדרש להכשרת עין שמר או חלופה ראלית מתאימה אחרת, לפני שתופסק הפעילות בהרצליה.

בג"ץ 6390/14 של עמותת המשתמשים שהוגש בספטמבר 2014, ממתין עדיין לתשובת המדינה שביקשה לדחות את תשובתה עד אחרי הדיון שנערך ב 14.1.15.  אנחנו ממשיכים ללוות את העתירה הנ"ל תוך שאנחנו מודעים ללחץ הזמן שאנחנו מצויים בו.

שלכם,
ועד עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה
info@llhz.org.il

קטגוריות: פרסומי ועד העמותה | סגור לתגובות על הודעת רש"ת על סגירת שדה התעופה הרצליה ב-15.4.2015