הצטרפות לעמותה

הרישום כחבר בעמותה אינו כרוך בתשלום ואינו מותנה בתרומה כלשהי. הרישום פתוח לכל משתמשי שדה התעופה הרצליה (טייסים, חניכים, בעלי עסקים, עובדים ועוד) ולכל מי שמעוניין להביע את הזדהותו עם המאבק למניעת סגירת השדה.

הצהרה: במילוי ושליחת טופס זה, אני מבקש/ת להיות חבר/ה בעמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה (ע"ר). מטרות העמותה ותקנונה (כפי שמופיע ב"תקנון המצוי" שבחוק העמותות, לרבות התיקונים שהוכנסו בו ע"י העמותה) ידועים לי. אם אתקבל כחבר/ה בה, אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה. אני בן/בת 17 ומעלה.