שינוי בתקנון העמותה בנוגע להשבת כספי התורמים

בישיבת ועד העמותה שהתקיימה אתמול (13.10.2010) בהרצליה, אושרה הצעת החלטה לשנות את תקנון העמותה, ולקבוע בו שעם הפסקת פעילות העמותה, יחולקו הכספים שיישארו בחשבון באופן יחסי בין התורמים. זאת, בשונה מהתקנון המצוי שבחוק העמותות (אותו אימצה העמותה עם ייסודה), לפיו הכספים יחולקו לעמותות אחרות בעלות אופי דומה.

השינוי בתקנון התבקש לאור העובדה שהעמותה הוקמה על מנת לקדם נושא ספציפי באמצעות תרומות, ובמצב זה הגיוני להשיב לתורמים את הכסף שלא נעשה בו שימוש לאחר השלמת המשימה.

הפוסט הזה פורסם בתאריך פרסומי ועד העמותה. קישור קבוע.

כתיבת תגובה