סיכום האסיפה השנתית של העמותה (23.8.2012)

בתאריך 23.8.2012 התקיימה באודיטוריום בית הספר "זאב" ברח' בהרצליה האסיפה השנתית השניה של העמותה. האסיפה היתה אפקטיבית והאולם היה מלא מפה לפה, לרבות בחברים חדשים שהצטרפו לעמותה במהלך האסיפה.

באסיפה נדונו הנושאים הבאים:

1. סקירה של האירועים וההתפתחויות האחרונות במאבק, ע"י אורי אביב. דגש הושם על הפגישה הטעונה שקיים ועד העמותה עם מנכ"ל רש"ת יעקב גנות, ובה גנות, הממונה על "קידום התובלה האווירית ופיתוחה" לפי חוק רשות שדות התעופה, הכריז באופן נלהב על כוונתו להוציא לפועל את סגירתם של שדה דב ושדה הרצליה.

עמדת העמותה היא עם סגירתם של שדה דב והרצליה, לא תהיה עוד הצדקה לאומית לקיומה של רש"ת – ארגון מנופח המעסיק אלפי עובדים בשכר מן הגבוהים במגזר הציבורי, ואשר יהפוך, הלכה למעשה, ל"רשות לניהול נתב"ג". חוק רשות שדות התעופה, אשר מכוחו קמה רש"ת, ייעד אותה "להחזיק, להפעיל, לפתח ולנהל את שדות התעופה המפורטים בתוספת (להלן – שדות התעופה של הרשות), לבצע בהם פעולות תכנון ובניה ולתת בהם שירותים נלווים לכל הפעולות האלה". אם רש"ת לא מבצעת את תפקידה, ומעוניינת להפוך לחברה לניהול הכלכלי של נתב"ג, יש לשקול ברצינות את פירוקה ואת תיקון החוק.

בנוסף, דווח לחברים כי העמותה הגישה פניה רשמית למבקר המדינה    וכי הליכי איסוף המידע והבדיקה מטעמו כבר החלו.

להלן המצגת שהוצגה:

2. עדכון מצב עתירת רש"ת כנגד רשויות התכנון מ-2010 (בג"צ 839/10), ע"י עו"ד יהודה רסלר המייצג את העמותה בעניין זה. בעתירה זו, כזכור, מבקשת רש"ת צו מניעה כנגד המוסדות האחראיים להחלטה המגדירה את שדה התעופה כזמני בתכנית המתאר המחוזית המכונה תמ"מ 5. בקשת ההצטרפות

של העמותה כצד לעתירה הוגשה ע"י עו"ד רסלר עוד ביום 20.10.2010, אך בינתיים טרם התקיים דיון בעתירה וטרם נקבע אם העמותה תוכל להצטרף כצד לה. עו"ד רסלר עדכן כי הדיון בעתירה קבוע לעוד כשבועיים, אך קיים חשש כי רש"ת תחזור בה מהעתירה עקב לחצי משרד התחבורה, או תנסה לדחות את הדיון שוב ולתת לעניין לגווע.

3. סקירה משפטית ע"י עו"ד דן משה. בסקירה נידונו ההליכים התלויים ועומדים נכון להיום, קרי – עתירת התושבים כנגד העסקים בשדה, עתירת רש"ת וכן ההליכים ברשויות התכנון. כן נסקר נושא המכרז הדרקוני שהוצא ע"י רש"ת לעסקים בשדה ואשר נמשך על ידה לאחר התערבות משפטית של עו"ד משה בשם חלק מהעסקים בשדה והעמותה.

להלן המצגת שהוצגה:

4. הצבעה על בחירת ואישור חברי ועד העמותה ועל הדו"ח השנתי של העמותה. חברי הועד הבאים אושרו ע"י האסיפה הכללית:

  • אורי אביב – יושב ראש.
  • אמיר מנדלבוים, כימניר – גזבר.
  • עו"ד דני מרקוביץ – היועץ המשפטי של העמותה.
  • שמוליק עוזרי , אחזקות 2000 – חבר וועד.
  • ניסים וענונו, F.N.A – חבר וועד.
  • תאופיק ח'טיב – חבר וועד.
  • ירון אפרת , אגודת התעופה הכללית – חבר וועד.
  • בועז וולך, סקאי – חבר וועד
  • שמחה רשף, – חבר וועד.
  • חברי ועדת הביקורת: יעקב משי-זהב, עו"ד דביר גסנר.

5. דיון פתוח על הצעדים שעל העמותה לנקוט בעקבות ההתפתחויות האחרונות והחלטת שר התחבורה לסגור את שדה התעופה עד שנת 2015.

בדיון זה סוכם כי אל לנו להתמהמה, וכי החרב המונחת על צווארנו היא אמיתית ומיידית. ועד העמותה יפעל לנקיטת צעדים יזומים ומשמעותיים במאבק המשפטי, לרבות בחינת האפשרות לניהול הליך מכריע ומורכב בבג"צ.

הועד מתכנס בימים אלה כדי לדון בהמשך הפעולה, וימשיך לעדכן את החברים באופן שוטף באמצעות האתר או רשימת התפוצה.

הפוסט הזה פורסם בתאריך פרסומי ועד העמותה. קישור קבוע.

כתיבת תגובה