בג"צ נתן את החלטתו בעתירת עמותת המשתמשים (בג"צ 1235/15)

 קישור להחלטה.

תמצית ההחלטה:

"(1) תותר המשך חניית מטוסים והפעלת מתקני בדק בשדה התעופה הרצליה והמראות ונחיתות לצרכי בדק ולשם העברת המטוסים החונים משדה התעופה הרצליה למקומות אחרים, ככל שימצאו כאלה – וזאת למשך 6 חודשים מתאריך 15.04.2015.

(2) תותרנה טיסות לצרכי בדק, כיבוי אש, הצלה וצילום למשך 6 חודשים מתאריך 15.04.2015.

(3) תותרנה טיסות לצרכי הדרכת לימודי טיסה והכשרת טייסים למשך 3 חודשים מתאריך 15.04.2015.

למען הסר ספק מובהר בזאת:

(א) אין בצווים שהוצאו כדי למנוע מהמועצה הארצית לתכנון ולבניה, או מיתר המשיבים כדי להתכנס ולדון, אם רצונם בכך, ולקדם פתרונות במישורים שונים לשם הסדרת מעמדו החוקי של שדה התעופה הרצליה, או חלופות ראויות לו, או לפונקציות שהוא ממלא.

(ב) פעילויות או טיסות אחרות מאלו שהותרו מכוח צו הביניים אסורות בשדה התעופה הרצליה החל מתאריך 15.04.2015."

העמותה לומדת כעת את ההחלטה ביחד עם עורכי דינה. הודעה מסודרת לחברי העמותה ומשתמשי השדה תצא בהקדם.

הפוסט הזה פורסם בתאריך פרסומי ועד העמותה. קישור קבוע.

כתיבת תגובה