עדכוני מאבק – 23.7.2016

לכל חברינו הרבים שלום,

במכתב עדכון זה נדווח על הנושאים הבאים:

  1. החלטת בג"ץ בעניין שדה התעופה הרצליה מתאריך 21.7.2016.
  2. פגישת נציגי עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מתאריך 7.6.2016.
  3. פנייתו של עו"ד, הטייס וראש מנהל התעופה האזרחית לשעבר, נרי ירקוני בעניין היקף הפעילות בשדה התעופה הרצליה.
  4. האסיפה השנתית של עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה 23.5.2016
  5. היסטוריה.

1. פורסמה החלטת בג"ץ חדשה מתאריך 21.7.2016

כזכור החלטתו הקודמת של בג"ץ בעניין שדה התעופה הרצליה ניתנה לפני כשנה (בתאריך 6.9.2015) ובה נקבעו הגבלות חדשות בעניין הפעילות המותרת בשדה התעופה. ההגבלות שאיתן אנו חיים כבר זמן ארוך, אוסרות על קיום טיסות מסחריות וכן מגבילות בצורה אנושה את פעילות ההדרכה והטיסות הפרטיות. בהחלטתו הקודמת, הנחה בג"ץ את רשויות התכנון ואת רשות שדות התעופה לדון בעתיד השדה ולעדכן את בית המשפט בהחלטות שיתקבלו בעקבות הדיונים. כבר באוקטובר 2015, החליטה המועצה הארצית לתכנון ובניה להאריך את השימוש בשדה התעופה לתקופה של 3 שנים לפחות, עם אפשרות הארכה נוספת. המועצה הארצית לתו"ב הטילה על רש"ת להכין תכנית מתאר ארצית זמנית (תמ"א 15/ב) ולהפקיד את כתבי השיפוי הנדרשים בחוק לשם קידום התכנית.
רש"ת נקטה סחבת מרגיזה שגרמה ועדיין גורמת, לנזק רב למשתמשים בשדה התעופה, תוך שהיא מציעה "הצעות נגדיות" להנחיות המוסד התכנוני העליון של מדינת ישראל, הצעות שנדחו על הסף בדיונים שהתקיימו במועצה הארצית ברבעון הראשון של 2016.
במכתב העדכון הקודם שהפצנו, דווחנו לכם על ההנחיה שהעביר בתחילת מרץ שר התחבורה לרש"ת, המורה לה לתכנן את השדה למלוא הפעילות כפי שהייתה לפני אפריל 2015 (פעילות מלאה כפי שהתקיימה מאז 2003).
למרות הנחיית השר, מודיעה רש"ת לבית המשפט שהיא מתכוונת להכין "תכנית מצומצמת ומוגבלת לתקופה של 3 שנים" אך נאותה לפחות להפקיד את מלוא כתבי השיפוי הנדרשים.
התנהלות רש"ת כנראה אינה מובנת גם לבית המשפט, כפי שניתן ללמוד מההחלטה החדשה שבג"ץ כותב ב-21.7.16. בהחלטתו מורה בג"ץ לרש"ת להודיע לו עד לסיום פגרת בית המשפט בסוף אוגוסט, האם הוסדר עניין כתבי השיפוי וכיצד מתקדם התכנון ונושאים אחרים במכלול הדיון (הכוונה כנראה לחלופות השונות שהועלו).
למעשה, זיהו השופטים מי הוא הגורם היחידי המונע את החזרה לפעילות מלאה בשדה התעופה הרצליה ומציין זאת במפורש.
נראה נכון לשאול מדוע רש"ת פועלת בשנים האחרונות באופן ברוטלי לצמצום מקסימלי של הפעילות בשדה התעופה (שהיא מחוייבת על פי החוק לנהל ולפתח)? האם יתכן שרש"ת חוששת מתביעות פיצויים בגין אוזלת ידה בתכנון השדה עקב החלטה חד צדדית ולא חוקית שלא למסור את כתבי השיפוי בגין תכנית הר 4000 שאותה הפקידה כבר בשנת 2011? לצערנו, עולה הרושם שרשות שדות התעופה איננה ממלאת במקרה זה את מטרת חוק רש"ת משנת 1977 והארגון עסוק בעיקר בצבירת מזומנים, גם אם התנהלות זו מסכנת את עתידו של שדה תעופה חיוני ויחיד במינו ואת ענף התעופה הכללית כולו.
החלטת בג"ץ מתאריך 21.7.16 מצורפת.

2. פגישה של נציגי העמותה עם עו"ד ארז קמיניץ המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 7.6.2016

בתחילת יוני, נאות עו"ד ארז קמיניץ להפגש עם עורכי הדין של העמותה. לצערינו לא הצלחנו לקבל תשובה בעניין בקשתנו לחדש את מדיניות אי האכיפה בשדה התעופה הרצליה ובכך לסלול את הדרך לביטול צו הביניים של בג"ץ ולחידוש הפעילות התעופתית המלאה בשדה התעופה הרצליה. לצערינו, עו"ד קמיניץ מתעלם מהעובדה שעסקים אינם יכולים להתקיים כאשר נגזר עליהם להשלים עם קיצוץ חד בהיקף הפעילות שלהם . לעו"ד קמיניץ לא אצה הדרך לטפל בבקשה שהפנינו אליו כבר באפריל, זמן קצר לאחר שרש"ת הודיעה על נכונות לממן את מלוא כתבי השיפוי. בנוסף אנו מצרים על כך שהפרקליטות גם מסרבת לבחון את הטענה המשפטית שהעלינו בעבר בעניין חוקיות הפעלת השדה, שלשיטתנו פועל כחוק במסגרת ההיתרים הקיימים בתב"ע 253א של העיר הרצליה משנת 1961 בעניין תשתיות שהיו קיימות בשטח העיר לפני אישור התכנית.
החלטת בג"ץ האחרונה כנראה משחררת את הפרקליט הבכיר מהצורך לקבל החלטה בעניינו והוא בוודאי ימשיך את הסחבת עד לקבלת התשובות שביקש בג"ץ מרש"ת בהחלטה האחרונה.

3. פניית עו"ד נרי ירקוני לקבלת נתונים על היקף הפעילות בשדה התעופה בהרצליה

בתאריך 1.7.2016 מפנה עו"ד נרי ירקוני, (המייצג תושב רשפון שצורף על ידינו כמשיב בעתירה שהגשנו למתן צו ביניים בפברואר 2015) דרישה לעורכי הדין של עמותת המשתמשים, לדווח לו על היקף הפעילות בתחום הדרכת הטיסה והכשרת הטייסים בשדה התעופה בהרצליה.
כידוע התיר בג"ץ בהחלטתו מספטמבר 2015 טיסות לשמירת כשירות טייסים בהיקף של שעתיים בחודש, וכן כ-50% מפעילות ההדרכה. למרות שבג"ץ בחר שלא לקבוע מי אחראי על קיום ההנחיה ואכיפתה, בחר עו"ד ירקוני להציב עצמו בתפקיד האזרח המודאג, ומבקש נתונים, למרות שככל הנראה ידוע לו, שאינם מצויים ברשות עורכי דיננו, בעניין "היקף הפעילות בשדה התעופה הרצליה".
קשה לנו שלא להזכר בעובדה שעו"ד ירקוני היה ראש מנהל התעופה האזרחית ואף טייס קרב מוכשר בחיל האויר ואנו תמהים על התערבותו בנושא זה. מוטב היה, לו עו"ד ירקוני היה פונה במקום זה לרש"ת ומזרז אותם לתכנן את השדה כפי שמטילים עליהם החוק, החלטות בג"ץ והחלטות רשויות התכנון, וזאת במקום לדרוש מאיתנו לספק לו נתונים שאינם בידנו.
פנייתו השניה של עו"ד ירקוני מתאריך 1.7.2016 מצורפת.
אנחנו מנצלים הזדמנות זו וקוראים שוב למשתמשי שדה התעופה הרצליה להמשיך ולהקפיד על קיום החלטות בג"ץ שניתנו בהחלטה מספטמבר 2015.

4. האסיפה הכללית של עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה 23.5.2016

האסיפה התקיימה באודיטוריום בכפר הירוק לאחר אסיפת אגודת התעופה הכללית והרצאה מרתקת של בעל עיטור המופת, אל"מ ארנון לפידות (לבושין) שהיה סגן מפקד טייסת 119 במלחמת יום הכיפורים.
באסיפה נמסרו דווחים על פעילות העמותה והוצגו הדוחות הכספיים ודווח ועדת הביקורת. הדוחות אושרו פה אחד ודווח על כך הועבר כנדרש לרשם העמותות.
לאור שיתוף הפעולה ההדוק של הפעילים בועד עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה ושל חברי ועד אגודת התעופה הכללית, נראה שנכון יהיה לדון בעתיד על איחוד כוחות פורמלי. לנושא זה יש השלכות משפטיות וארגוניות שונות. אנחנו מעריכים שהדיון על כך יתקיים לאחר שיסתיימו סופית הדיונים בבג"ץ 1235/15.

5. קצת היסטוריה

בעקבות פעילות נמרצת של תושבי הרצליה והסביבה לשימור שדה התעופה הרצליה ומורשתו, נזכרנו ששדה התעופה הוכשר בתקופה שקדמה למלחמת העצמאות והיה במשך כמה חודשים הבית של טייסת הקרב הראשונה (טייסת 101) שהפעילה מטוסי מסרשמידט וספיטפיירים. לפני 68 שנים בתאריך 16.10.1948, נספה באזור שדה התעופה הרצליה סא"ל מודי אלון ז"ל, שחזר יחד עם עייזר ויצמן מתקיפת כוחות מצריים באזור אשדוד. מודי אלון ז"ל היה מפקדה הראשון של הטייסת ונראה שראוי היה ששדה התעופה הרצליה ייקרא "שדה אלון" על שמו. יוזמה יפה זו מקודמת בימים אלו על ידי גורמים שונים.
מצורף לדווח זה תקציר קורות חייו ונסיבות נפילתו של סא"ל מודי אלון ז"ל, כפי שכתב עבורנו הטייס אילן ורשאי, שכמו רבים למד לטוס בשדה התעופה הרצליה ועובד היום כטייס בואינג בחברת אלעל.
מצורף גם צילום מאותה תקופה, של מסרשמידט של טייסת הקרב, על רקע מגדל המים ששימש כמגדל פיקוח, וניצב עד היום מעל ל"רחבת שחף". אנחנו מקווים שאזור מגדל המים יחזור לארח פעילויות מסוג הטסות הילדים החולים של "עמותת חיים", פעילויות שעדיין אסורות עלינו בגלל צו הביניים שאנו פועלים במסגרת הגבלותיו.

הפוסט הזה פורסם בתאריך פרסומי ועד העמותה. קישור קבוע.

כתיבת תגובה